--- LINK TO ENGLISH VERSION ---


Termíny pretekov FITMIN CUP 2020


POZOR ZMENA!!!

Z dôvodu aktuálnej situácie s pandémiou COVID19 sme upravili termíny podujatia nasledovne:

1.kolo - Kuchyňa 5.9.2020

2.kolo - Doľany 6.9.2020 

3.dvojkolo - Plavecký Štvrtok 12.-13.9.

Ak už ste poslali platbu na celý FITMIN CUP 2020 alebo iba niektoré konkrétne kolo a nový termín vám nevyhovuje, peniaze vám budú vrátené v deň konania prvého kola FITMIN CUP 2020.  


V roku 2020 sme pre vás pripravili seriál troch pretekov s jedným dvojkolom, v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom.


1. kolo 5.9. Kuchyňa 

Miesto: Camping park Karpaty Kuchyňa 372
Trať pretekov: cca 3km lesný terén

>>>Prihláste sa ešte dnes na MUSHING.SK<<<

(odkaz na FB event)


2. kolo 6.9. Doľany

Miesto: JM Vinárstvo Doľany
Trať pretekov: 2-3km vinohrad

>>>Prihláste sa ešte dnes na MUSHING.SK<<<

(odkaz na FB event)


3. kolo 12.-13.9. Plavecký Štvrtok 

Miesto: Vajarský Kamenný mlyn (Biobazén Borovica) 
Trať pretekov: cca 3km lesný terén

Dvojdňové preteky (výsledky budú vyhlásené po druhom dni súčtom časov z oboch dní) 


>>>Prihláste sa ešte dnes na MUSHING.SK<<<

(odkaz na FB event)


Organizátor: Speed4dogs

Bodovanie pretekov FITMIN CUP 2020


V rámci jednotlivých kôl budú účastníci zbierať body v každej kategórii zvlášť a na finálovom kole budú vyhlásení víťazi celoročného Fitmin Cupu 2020.
Každé kolo preteku bude taktiež vyhodnotené vecnými cenami zvlášť.

Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií celého FITMIN CUPu je okrem získania dostatočného počtu bodov na víťazstvo podmienené aj účasťou na finálovom dvojkole cupu- (Ak pretekár nebude prítomný na finálovom preteku, cena sa posunie ďalšiemu podľa súčtu bodov z jednotlivých kôl)

V rámci Cupu sa súťaží v troch rôznych kategóriách – Canicross, Bikejoring, Scooter

Účastníci jednotlivých kôl budú hodnotení podľa umiestnenia počtom bodov:
1. miesto – 20 bodov
2. miesto – 18 bodov
3. miesto – 16 bodov
4. miesto – 15 bodov
5. miesto – 14 bodov
6. miesto – 13 bodov
7. miesto – 11 bodov
8. miesto – 9 bodov
9. miesto – 7 bodov
10. miesto – 5 bodov
11. miesto a ďalšie – 1 bod

Počty bodov zbiera dvojica v jednotlivých kategóriách zvlášť a body z rôznych kategórii sa nedajú sčítavať. (Príklad: ak pretekár pôjde v jednom kole kategóriu BKJ a v druhom CC, body má v každej kategórii za jeden štart.)


Priebeh pretekov FITMIN CUP 2020


Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka od 08:00 do 09:00
Briefing- 9:30
ŠTART prvého pretekára 10:00
Štarty individuálne.
Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.

Bohatá tombola‼️


V cene štartovného obdrží pretekár štartovací balíček, pitný režim, účastnícku „medajlu“ (nechajte sa prekvapiť jednotlivými kolami), jedno plnohodnotné teplé jedlo.

Zmena programu vyhradená.

Súťažné kategórie:
CC 1 pes do 14,9kg muži
CC 1 pes do 14,9kg ženy
CC 1 pes nad 15kg muži
CC 1 pes nad 15kg ženy
CC 1 pes nad 15kg čistokrvní FCI
Bkj 1 pes muži
Bkj 1 pes ženy
Bkj 1 pes čistokrvní FCI
SC 1 pes muži/ ženy spolu
SC 1 pes čistokrvní FCI


Cenník štartovného na FITMIN CUP 2020

Štartovné závisí od termínu prihlásenia a členstva v SZPZ.  

*Vďaka podpore SZPZ majú členovia SZPZ jednotné štartovné bez ohľadu na dátum prihlásenia: 15EUR na jednokolové a 25EUR na dvojkolové preteky. Detské kategórie sú ZDARMA pre deti, ktoré sú členmi SZPZ.Celý cup (3 kolá) do 29.2. ---- 55,- EUR darček UTERÁK „FITMIN CUP“ GRÁTIS
od 1.3. do 31.3.------55,- EUR bez darčeka
od 1.4. do 15.4. ------55,- EUR bez darčeka


V prípade štartu v ďalšej kategórii s iným psom sa platí polovičné štartovné.

Číslo účtu pre platbu :
SK2975000000004022680316

Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
Štartovné je neprenosné na inú osobu, iné kolo Fitmin Cupu a nevratné.

Nie je postačujúce zaplatenie štartovného, na jednotlivé kolá je potrebné sa prihlásiť cez WWW.MUSHING.SK

Prihláška na Doľany: >>>kliknite sem<<<
Prihláška na Kuchyňu: >>>kliknite sem<<< 

Prihláška na Plavecký Štvrtok: >>>kliknite sem<<< 


Canicross - detská kategória 

Trať cca 500m-700m.

Vyhodnotenie a ceny pre všetky detičky.

Pre deti, ktoré sú členmi SZPZ je štartovné GRÁTIS.

Predplatné na všetky kolá 25EUR (v cene je uterák FITMIN CUP 2020).

Prihlasovanie cez WWW.MUSHING.SK 

Prihláška na Doľany: >>>kliknite sem<<<<
Prihláška na Kuchyňu: >>>kliknite sem<<< 

Prihláška na Plavecký Štvrtok: >>>kliknite sem<<< 

Registrácia a platba je možná aj na mieste (5EUR pre nečlenov SZPZ), ale už bez nášho BOMBOVÉHO uteráka FITMIN CUP 2020.
 Prihlasovanie na FITMIN CUP 2020


‼️NOVINKA‼️
JEDNA DVOJICA – Tj rovnaký pes a majiteľ MÓŽU ŠTARTOVAŤ V JEDEN DEŇ V DVOCH RÔZNYCH KATEGÓRIÁCH!!
Pretekár si v prihláške volí hlavnú kategóriu a do poznámky uvádza kategóriu „hobby“, ktorá bude vyhodnotená samostatne symbolicky. Dvojica si môže zvoliť však iba jednu „kolesovú“ disciplínu a jeden z dvoch štartov musí byť vždy Canicross- kôli náročnosti kolesových disciplín na psa.

Štartovné za druhý štart s rovnakým psom—5eur, platba na mieste.
Pretekár má nárok iba na jeden štartovací balíček a účastnícku medajlu.

Vyhodnotenie kategórie:
Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.

Prihlášky: online na www.mushing.sk Na jednotlivých kolách môžu štartovať len pretekári, ktorí sa riadne prihlásili a zaregistrovali na jednotlivé kolo do termínu uzávierky prihlášok.

Registrácia na mieste okrem detskej kategórie NIE JE MOŽNÁ!

Uzávierka prihlášok: posledná šanca na prihlásenie je v stredu pred pretekom do 22:00Pravidlá a upozornenia


Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaniami.


Účastníci do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.

Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov:

Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC,SC a BKJ.

Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.

Pes musí štartovať na postroji. Štartovať na obojku nie je dovolené!

Seriál pretekov sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.

Prilba okrem CC povinná.


Kontakt na organizátorov:


Jana Mareková 00421903319729
E-mail: jana@non-stopdogwear.sk

Mário Adamko 00421907112498

E-mail: adamkomario@gmail.com